Valintojen tiet -kuvakorttisarja on toiminnallinen työväline kaikille ihmissuhdealoilla työskenteleville ja luovaa työtä tekeville. Se soveltuu loistavasti esimerkiksi opettajille, kouluttajille, yritysvalmentajille, työnohjaajille, kuntoutuksen ohjaajille, sosiaalityöntekijöille, sosionomeille, perheneuvojille, psykologeille sekä terapeuteille.
Idea Valintojen tiet -kuvakorttisarjaan syntyi sattuman ja onnekkaan oivalluksen kautta. Selasin eräs ilta minun ja puolisoni valokuvakokoelmaa lävitse ja kerta toisensa jälkeen pysähdyin ihailemaan kuvia, joihin oli kuvattu mitä erilaisimpia tienpätkiä, polkuja ja maisemia. Näiden kuvien katselu herätti minussa monenlaisia ajatuksia ja löysin niistä paljon kiinnekohtia omaan elämääni.
Pohdin tien käsitettä niin konkreettisena kuin myös kuvainnollisena asiana. Ensinnäkin tiestä tuli mieleeni matka ja määränpää, mutta myös sen kulkija ja kaikki esteet, joihin kulkija voi matkallaan törmätä. Itsereflektoinnin ja heränneiden ajatusten myötä oivalsin, että tie kuvakorttien teemana mahdollistaisi erilaisten kokemusten ja tunnetilojen kuvaamisen symbolisesti.
Kaikki meistä eivät käsittele asioita puhumalla, jonka takia kuva voi olla hyvä väline avaamaan mielen sisäistä maailmaa. Sen myötä myös verbaalisestikin heikko voi löytää yhteyden itseensä. Valintojen tiet kuvakorttisarjalla olen juuri halunnut tavoittaa nämä ihmiset. Haluan tarjota uuden tavan kertoa tarinoita, muistella elämänvaiheita, helpottaa vaikeiden asioiden esille ottamista, löytää voimavaroja, oppia itsestä uutta ja rakentaa tulevaa.
Kuvakorttisarjan uniikki teema kannustaa katsojaansa näkemään tien, matkan, elämän ja valintojen yhtäläisyyden. Valintojen teillä vastaan voi tulla mutkia, risteyksiä, kapeita kohtia, kuoppia ja jopa umpikujia. Löytääkseen perille päämäärään on oltava valmis poikkeamaan valtaväyliltä tutkimattomille ja pienille sivuteille. Vain valintoja tekemällä voi oppia. Aivan niin kuin elämässäkin.

Elisabet Heikkinen
Toimintaterapeutti
Back to Top